Kontakt

  • Poniedziałek – Piątek
  • w godzinach od 9.00 do 17:00
  • Kancelaria Adwokacka
  • Adwokat Wiktor Pielecki
  • ul. 3 Maja 7/7
  • 20-078 Lublin

Formularz kontaktowy

captcha

E-sąd

Szczególną formą obsługi prawnej, którą zapewnia Kancelaria jest postępowanie przed e-sądem, który stanowi XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.

Zaletami powyższego postępowania jest szybkość oraz niska opłata stosunkowa.

Adresatami przedmiotowego postępowania są podmioty zainteresowane odzyskaniem należności w najmniejszej choćby kwocie, jak również podmioty którym przysługuje wierzytelność nawet w kwocie do 100.000.000 (sto milionów) złotych. Elektroniczne postępowanie jest skierowane zarówno do Klientów instytucjonalnych, zainteresowanych stałą obsługą prawną, mających wielu dłużników, niezależnie od kwoty zadłużenia, jak również do osób fizycznych chcących odzyskać nawet niewielki dług. W e-postępowaniu można dochodzić roszczeń zarówno z wszelkiego rodzaju umów, jak i z czynów niedozwolonych (przestępstw, wykroczeń, bezpodstawnego wzbogacenia).

Niewątpliwym plusem elektronicznego postępowania upominawczego jest czterokrotnie niższa opłata od pozwu tj. zamiast 5% od wartości dochodzonego roszczenia jedynie 1,25%. Ponadto jest to postępowanie ze swej istoty mało sformalizowane, gdyż Sąd elektroniczny nie prowadzi akt sprawy w formie papierowej, a całe postępowanie toczy się wirtualnie poprzez specjalną platformę elektroniczną, do której Kancelaria ma dostęp. Nakaz zapłaty, a następnie klauzula wykonalności nadana nakazowi są wydawane w formie elektronicznej, co przyspiesza procedurę odzyskania długu. Ważnym elementem procedury w e-sądzie jest możliwość wniesienia wniosku egzekucyjnego do komornika również w formie elektronicznej, co znacznie przyspiesza postępowanie egzekucyjne.

Istotny i godny podkreślenia jest fakt, iż właściwością e-sądu objęte jest całe terytorium Polski, co w praktyce oznacza, że pozew o zapłatę może wnieś każdy zainteresowany, o ile zadłużenie powstało w Polsce. Nie istnieje ponadto konieczność załączania do e-pozwu dokumentów ich kopii lub skanów, zaś powód ma obowiązek jedynie powołać się na ich istnienie. Klient zainteresowany pomocą prawną w odzyskaniu należności w tej uproszczonej formie, może zlecić prowadzenie sprawy Kancelarii bez konieczności osobistego spotkania. Niezależnie od tego, czy Klient mieszka w Warszawie, Gdańsku czy gdziekolwiek indziej w Polsce, może uzyskać nakaz zapłaty zobowiązujący dłużnika do zapłaty z e-sądu z Lublina.

WP Logo
Rozpocznij rozmowę

Rozmowa na żywo

Przed rozpoczęciem rozmowy, prosimy o poprawne wypełnienie formularza.

-
-

Jesteśmy Offline

Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy


Otwórz formularz

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
- ×