Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami z szeroko rozumianego rynku nieruchomości, w tym pośrednikami w obrocie nieruchomościami, biegłymi z zakresu wyceny nieruchomości oraz inżynierami z zakresu budownictwa i geodezji. Pomagamy przy negocjacjach podczas zawierania umów dotyczących nieruchomości oraz w sporach sądowych związanych z ich wykonaniem. Ponadto prowadzimy sprawy administracyjne i sądowe o odzyskanie nieruchomości.
Zakres usług obejmuje m. in.:
  • Reprezentujemy Klientów na każdym etapie transakcji dotyczących nieruchomości, jak również prowadzimy w imieniu klienta negocjacje,
  • prowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • analizę postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta w zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim,
  • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych przez strony ze szczególnym uwzględnieniem umów przeniesienia własności i najmu nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości i uwłaszczenie,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o ustanowienie służebności.