Stosunek pracy to swoista więź łącząca pracownika z pracodawcą, uregulowana przez kodeks pracy, jak również układy zbiorowe pracy i regulaminy, ale też inne dokumenty określające pragmatyki służbowe.
Wśród najczęstszych sporów z tego obszaru wymienić można między innymi sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, czy też odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami. 
Nasza kancelaria oferuje usługi w zakresie:
  • przygotowywaniu umów oraz ich opiniowania (również kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji)
  • prowadzenia spraw o rozwiązanie umowy o pracę,
  • przygotowywaniu regulaminów i układów zbiorowych pracy,
  • prowadzeniu negocjacji i postępowań pojednawczych
  • ustalaniu odpowiedzialności materialnej pracowników oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko ich prawom
  • bieżącej obsługi pracodawców w zakresie prawa pracy