Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych.  Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji, jak również w postępowaniu sądowym.
Zakres usług obejmuje m. in.:
  • sprawy o alimenty;
  • sprawy o rozwód i separację;
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
  • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;
  • sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego za granicę;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.