Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Blog

  /  

KOWR (tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) powstał dnia 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017. Poz. 623). KOWR w znacznej mierze przejął zadania dwóch agencji rolnych – Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, które przestały istnieć z dniem powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  Jednym z głównych zadań KOWR jest nadzór nad obrotem ziemią rolną. W praktyce wiąże się on z szeregiem warunków, jakie muszą spełnić strony umowy cywilnoprawnej, by zgodnie z prawem doszło do przekazania prawa własności do nieruchomości rolnej. W konsekwencji, wielu rolników nie do końca zdaje sobie sprawę z

Trwająca epidemia koronawirusa oraz choroby, którą wywołuje - COVID-19 sprawia, że pojawia się coraz więcej zapytań czy można uzyskać odszkodowanie za zarażenie koronawirusem w szpitalu. Ofiarami zakażeń padają nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny - lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy personel pomocniczy. Poniżej wyjaśniamy, czy i jak można uzyskać odszkodowanie za zakażenie koronawirusem. Odszkodowanie dla personelu medycznego Personel medyczny, który zaraził się koronawirusem COVID-19 w szpitalu, podczas wykonywania obowiązków służbowych, ma prawo uzyskać odszkodowanie. W tym wypadku z różnych źródeł obejmujących: polisę OC podmiotu leczniczego, ZUS oraz ewentualne prywatne polisy ubezpieczeniowe zarażonego. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC)

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pragniemy w najbliższych dniach ograniczyć liczbę osobistych spotkań w Kancelarii do tych spraw, które są pilne i niecierpiące zwłoki. W przypadku braku konieczności spotkania, uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać z innych dostępnych rozwiązań, np. kontaktu telefonicznego i mailowego.

Czym są pliki cookies, czemu służą, jakie sankcje grożą za brak obowiązku informacyjnego? Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego, a ustandaryzowany we współpracy z Davidem M. Kristolem w 1997 roku.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła ponownie przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowywania

  Czy żołnierzom powołanym do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej należy się odprawa? Podstawa prawna: -  ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej wraz ze zmianami z dnia 1 stycznia 2017 roku   Stan faktyczny: Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2015 do 11 listopada 2018 roku, Pan A. Kowalski został powołany do terytorialnej służby wojskowej przez WKU Lublin od 07.10.2017 do 31.12.2018 celem szkolenia wyrównawczego i rotacyjnego i wystąpił do zakładu o wypłatę dwutygodniowej odprawy. Zasadniczą służbę wojskową odbył w latach 1997/98. Czy pracodawca jest zobligowany do wypłaty odprawy zgodnie z art.125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, mimo odbycia wcześniej