Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Blog

W dniu 1 kwietnia 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany te mają na celu ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką” oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej poprzez wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sytuowania budynków, powierzchni biologicznie czynnych, placów zabaw i stanowisk postojowych. Uzasadnienie wprowadzanych zmian - walka z patodeweloperką: Nowelizacja przepisów wynika z potrzeby zwalczania praktyk deweloperskich, które kładły nacisk na maksymalizację zysków kosztem jakości architektury i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Zbyt często deweloperzy preferowali budowę dużych, monotonnych bloków, zaniedbując estetykę oraz potrzeby mieszkańców i otoczenia. Nowe zasady sytuowania budynków na działce: Zmiany

Trwająca epidemia koronawirusa oraz choroby, którą wywołuje - COVID-19 sprawia, że pojawia się coraz więcej zapytań czy można uzyskać odszkodowanie za zarażenie koronawirusem w szpitalu. Ofiarami zakażeń padają nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny - lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy personel pomocniczy. Poniżej wyjaśniamy, czy i jak można uzyskać odszkodowanie za zakażenie koronawirusem. Odszkodowanie dla personelu medycznego Personel medyczny, który zaraził się koronawirusem COVID-19 w szpitalu, podczas wykonywania obowiązków służbowych, ma prawo uzyskać odszkodowanie. W tym wypadku z różnych źródeł obejmujących: polisę OC podmiotu leczniczego, ZUS oraz ewentualne prywatne polisy ubezpieczeniowe zarażonego. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC)