Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

W związku z korzystaniem ze strony www.pielecki.pl (dalej Strona), Wiktor Pielecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adw. Wiktor Pielecki NIP 712-251-27-10 jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) zbiera i przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez Stronę.

Podanie danych osobowych w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Strony, tj. skorzystania z porad prawnych online jest konieczne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi skorzystanie porady prawnej online i udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności od tego z jakich usług korzystasz przetwarzamy Twoje następujące dane:

  1. skorzystanie z formularza porady prawnej online – w tym celu konieczne będzie podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do udzielenia poprawnych odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  2. marketing – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Ile przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy, zależy to w dużej mierze od zadanego przez Ciebie pytania. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Masz również prawo do złożenia wniosku o poprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w każdej chwili możesz ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe nie będą przez nas udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

Wiek

aby skorzystać z usług oferowanych przez Stronę musisz mieć ukończone 16 lat.

Dane kontaktowe

email: sekretariat@pielecki.pl