Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Sporządzanie umów najmu

  /    /  Sporządzanie umów najmu

Powszechnie uważa się, że zadaniem umowy najmu jest zabezpieczenie wyłącznie interesów właściciela nieruchomości. W praktyce dobrze sporządzona umowa najmu skutecznie zabezpiecza zarówno wynajmującego, jak i najemcę oraz stanowi dokument, na podstawie którego możemy dochodzić swoich praw przed sądem. Dotyczy to oczywiście najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz nieruchomości użytkowych i komercyjnych. Niezależnie od charakteru wynajmowanej nieruchomości, sporządzanie umów najmu warto powierzyć komuś doświadczonemu. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi adwokat od nieruchomości, który sporządzi umowę w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczała ona interesy obydwu stron – zawierając warunki ustalone przez strony.

Kancelaria Adwokacka – Adwokat od Nieruchomości Lublin, Warszawa

Kancelaria Adwokacka Wiktora Pieleckiego oferuje kompleksową pomoc w zakresie opiniowania oraz sporządzania umów najmu. W zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta, możemy:

  • zweryfikować umowę najmu pod kątem ewentualnych zagrożeń dla najemcy,
  • poddać analizie i ewentualnym korektom umowę przygotowaną przez strony,
  • sporządzić umowę w oparciu o warunki najmu przedstawione przez klienta.

Pozwala nam to zapewniać pomoc prawną i doradczą adekwatnie do Państwa rzeczywistych potrzeb, jak i oczekiwań drugiej strony umowy. Nasz adwokat od nieruchomości zapewnia obsługę m.in.:

  • nieruchomości mieszkalnych,
  • nieruchomości rolnych,
  • nieruchomości użytkowych,
  • nieruchomości o charakterze przemysłowym,
  • nieruchomości komercyjnych.

Współpracujemy z osobami fizycznymi, klientami biznesowymi, organizacjami i zrzeszeniami. Działając w Państwa najlepszym interesie sporządzamy umowy najmu wszelkich nieruchomości, oferując jednocześnie analizę sytuacji prawnej nieruchomości przed podpisaniem zobowiązania. Do współpracy zapraszamy zarówno klientów z okolic Lublina, jak i interesantów poszukujących wsparcia w zakresie obsługi formalności związanych z najmem nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat

Wszystkie specjalizacje