Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

  /    /  Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wywłaszczone nieruchomości nie zawsze zostają wykorzystane przez Państwo na cel publiczny. Bywa również, że nawet jeśli zostają one wykorzystane na cel publiczny, jest on inny, niż wskazany w decyzji o wywłaszczeniu. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości lub jego spadkobiercy mogą wnosić o jej zwrot.

Odzyskanie praw do swojego mienia jest możliwe. Pamiętać jednak należy, że wiąże się ono z koniecznością zwrotu odszkodowania pieniężnego lub nieruchomości zamiennej. Co ważne, nie ma terminu, w którym możemy ubiegać się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – może mieć to miejsce zarówno po 5, jak i po 30 latach od utraty praw do nieruchomości. O odzyskanie nieruchomości nie możemy wnosić jedynie w przypadku gdy Skarb Państwa lub samorząd terytorialny pozbył się do niej praw (np. poprzez sprzedaż).

Jak pomaga nasza Kancelaria?

Choć zwrot wywłaszczonych nieruchomości odbywa się na podstawie postępowania administracyjnego, pomoc prawnika może okazać się niezbędna. Adwokaci naszej Kancelarii pomagają w sporządzeniu wniosku, który należy skierować do starosty powiatu, w którym położona jest nieruchomość.

W przypadku decyzji odmownej pomagamy w stworzeniu odwołania, które kieruje się do wyższej instancji, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli nasz Klient nadal spotyka się z odmową, kierujemy odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pomagamy w stworzeniu odpowiedniego wniosku, zbieraniu dowodów oraz niezbędnych dokumentów. Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych Klientów podczas rozpraw sądowych.

Specjalizacje prawa nieruchomości

Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat

Wszystkie specjalizacje