Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Przygotowywanie umów dla firm

  /    /  Przygotowywanie umów dla firm

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami może mieć różny charakter, ale praktycznie w każdym przypadku nawiązanie kooperacji wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy firmami, która określa zasady oraz warunki obowiązujące obie strony. Co szczególnie ważne w tym kontekście, nie zawsze są to umowy mające formę pisemną, co bywa przyczyną wielu problemów i niejednokrotnie kończy się wszczęciem postępowania sądowego. Z tego względu warunki współpracy podejmowanej z kontrahentami czy podwykonawcami zawsze powinny być spisane w formie umowy, co pozwoli uniknąć ewentualnych niejasności i w konkretny sposób określić obowiązki poszczególnych stron.

Umowy w formie pisemnej pomiędzy przedsiębiorstwami powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie standardami oraz przede wszystkim w zgodzie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Ponieważ jednak na gruncie polskiego prawa funkcjonuje wiele różnych typów umów, najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie umowy przez prawnika specjalizującego się w tej gałęzi prawa. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mieć pewność, że zawierane przez niego z kontrahentami umowy są całkowicie zgodne z obowiązującym prawem.

Kancelaria Pielecki – przygotowywanie i opiniowanie dowolnego rodzaju umów

Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowywania i opiniowania umów dowolnego typu to jeden z podstawowych obszarów specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej. Mamy siedzibę w Lublinie, ale usługi świadczymy na terenie całego kraju. Skutecznie wspieramy przedsiębiorców w zakresie opracowywania i redagowania wszystkich typów umów możliwych do zawarcia zgodnie z polskim prawem. W razie potrzeby prowadzimy także w imieniu klienta negocjacje poprzedzające podpisanie umowy oraz weryfikujemy umowy i projekty umów dostarczone nam przez klienta.

Specjalizacje obsługi prawnej przedsiębiorstw

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat
Portret osoby
Marzena Myślińska
Radca prawny

Wszystkie specjalizacje