Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem

  /    /  Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem

Prowadzenie działalności biznesowej jest związane z różnego rodzaju ryzykiem, jak np. zawarcie umowy z kontrahentem, który jest nierzetelny albo nieprawidłowa realizacja umowy przez jedną ze stron. Bardzo często polubowna możliwość załatwieniu sporu pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą nie istnieje, co skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Sam ten fakt to jednak zdecydowanie za mało, aby sprawę wygrać – niezbędna jest doskonała znajomość obowiązujących regulacji prawnych i perfekcyjna orientacja w przepisach.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy przedsiębiorca ma prawo do tego, by występować przed sądem samodzielnie, jeśli jest stroną sporu sądowego. Ponadto przepisy dają przedsiębiorcy możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie go reprezentował zarówno przed sądem, jak i w różnego rodzaju innych sytuacjach, np. przed Urzędem Skarbowym, organami administracji państwowej czy urzędami. Należy jednak zauważyć, że doświadczony adwokat dla firmy powinien posiadać szeroką specjalizację ponieważ pełnomocnicy niebędący profesjonalistami i specjalistami w danej dziedzinie prawa mogą w negatywny sposób wpłynąć na wynik sprawy.

Kancelaria Pielecki – skuteczna reprezentacja firmy przed sądem

Zapewniamy kompleksową, profesjonalną reprezentację przed sądem dla przedsiębiorców biorących udział w sporze sądowym. Adwokaci z kancelarii Pielecki to specjaliści posiadający doskonałą orientację w aktualnie obowiązujących przepisach i procedurach, dzięki czemu ryzyko przegrania procesu ze względów formalnych zostaje wyeliminowane. Występujemy w imieniu naszych klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych we wszystkich dziedzinach prawa niezależnie od rodzaju postępowania. Kancelaria Pielecki ma siedzibę w Lublinie, ale w razie potrzeby jesteśmy w stanie udzielać porad online podmiotom na terenie całej Polski.

Specjalizacje obsługi prawnej przedsiębiorstw

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat
Portret osoby
Marzena Myślińska
Radca prawny

Wszystkie specjalizacje