Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Podział majątku

  /    /  Podział majątku

Podziału majątku wspólnego dokonuje się przy rozwodzie lub po nim. Przyjęte zostało, że oboje małżonkowie mają w nim równe udziały. Sąd, na wniosek jednego z małżonków, może podzielić aktywa majątku wspólnego przy orzekaniu o rozwodzie. Określić on może również udział i stopień nakładu pracy osobistej w powstanie majątku. Dzieje się tak wtedy, gdy nie ma zgody między małżonkami i każdej ze stron zależy na dokładnym sprecyzowaniu jej należności.

Rodzaje majątków i ich podział

Oprócz chęci określenia udziału, pojawiają się również wątpliwości i kwestie sporne dotyczące majątku osobistego a majątku wspólnego. Przy określaniu majątku osobistego konieczne jest przedstawienie dowodów na nabycie danej rzeczy jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów podczas spraw rozwodowych i pomaga w zakresie:

  •         przygotowania do spraw rozwodowych,
  •         podziału majątku (m.in. zebraniu niezbędnej dokumentacji),
  •         przygotowania odpowiednich wniosków o podział majątku,
  •         wykazania okoliczności, w których jeden z małżonków nie przyczynił się do budowania majątku wspólnego,
  •         profesjonalnej porady prawnej.

Doświadczeni prawnicy w Lublinie pomogą Państwu w walce o sprawiedliwy podział majątku. Poddamy ocenie wkład w budowanie majątku oraz występowanie ryzykownych zachowań ze strony małżonka/małżonki narażających majątek wspólny, jak np. hazard, alkoholizm, narkomania, czy ryzykowne operacje finansowe. Pomożemy przygotować wszelkie formalności niezbędne do szybkiego i pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

 

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat

Wszystkie specjalizacje