Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Prawa pacjenta

  /    /  Prawa pacjenta
Prawa pacjenta to termin szeroko używany w języku prawnym i języku prawniczym, jednak nie każdy wie co kryje się pod tym pojęciem. Celem praw pacjenta jest ochrona praw pacjentów przed niepożądanym wglądem osób trzecich w aspekcie negatywnym, jak również prawo domagania się pełnego dokumentowania przebiegu leczenia pacjenta bez wglądu osób trzecich.
W Polsce każdy pacjent ma prawo do:
  • do świadczeń zdrowotnych
  • do informacji
  • do tajemnicy informacji z nim związanych
  • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • do dokumentacji medycznej
  • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • do opieki duszpasterskiej
  • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
W przypadku naruszenia praw pacjenta, nasz profesjonalny zespół pomoże Ci w dochodzeniu praw i uzyskaniu odszkodowania. Będziemy dochodzić w Twoim imieniu wszystkich należnych rekompensat, a naszym priorytetem będzie zrekompensowanie nie tylko kosztów poniesionych w związku z leczeniem, ale też doznanej krzywdy bólu i poczucia niesporawiedliwości.
Jak to działa?
1. Otrzymujemy od Klienta kompletną dokumentację medyczną, wraz ze zgłoszonym problemem;
2. Przy współpracy ze specjalistami poddajemy analizie sytuację Klienta i proponujemy warianty dalszego działania;
3. Wraz z Klientami decydujemy o dalszym postępowaniu;
Napisz do nas. Wstępna porada jest darmowa.

.

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat

Wszystkie specjalizacje