Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Prawo pracy

  /    /  Prawo pracy

Stosunek pracy to swoista więź łącząca pracownika z pracodawcą, uregulowana przez Kodeks pracy, jak również układy zbiorowe pracy i regulaminy, ale też inne dokumenty określające pragmatyki służbowe.

Wśród najczęstszych sporów z tego obszaru wymienić można między innymi sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami, czy też brak wypłaty należnej premii lub nadgodzin. Nierzadko spotyka się też sytuację, w której osoby na umowę zlecenie pracują na zasadach odwzorowujących umowę o pracę – co jest niezgodne z prawem.

Częste problemy pracowników i pracodawców

Do niejasnych sytuacji zaliczyć można brak wiedzy z zakresu warunków umów – czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie czy o dzieło. Pracownicy nie są świadomi, kiedy wykonywanie innych prac niż określone w stanowisku jest zabronione. Kobiety w ciąży lub po urlopie macierzyńskim nie wiedzą, jak przejść na urlop wychowawczy albo wrócić z powrotem do pracy. Nasi prawnicy nie tylko udzielą porady prawnej, ale także będą reprezentować Państwa w poszczególnych przypadkach związanych z prawem pracy.

Kancelaria adwokacka Adwokat Wiktor Pielecki oferuje usługi w zakresie:

  •         przygotowywania umów oraz ich opiniowania (również kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji),
  •         prowadzenia spraw o rozwiązanie umowy o pracę,
  •         przygotowywaniu regulaminów i układów zbiorowych pracy,
  •         prowadzeniu negocjacji i postępowań pojednawczych,
  •         ustalania odpowiedzialności materialnej pracowników oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko ich prawom,
  •         bieżącej obsługi pracodawców w zakresie prawa pracy.

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Portret osoby
Marzena Myślińska
Radca prawny

Wszystkie specjalizacje