Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

  /    /  Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Najczęściej przesłanką do ubezwłasnowolnienia bywają demencja starcza, niedorozwój umysłowy, niektóre choroby psychiczne. Ubezwłasnowolnieni mogą zostać również alkoholicy i narkomanii.

Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Osoba ubezwłasnowolniona zostaje pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych (np. sprzedaż domu, zaciągniecie kredytu) bez zgody swojego opiekuna prawnego lub kuratora. Może jednak zawierać drobne umowy dotyczące życia codziennego, jak na przykład robienie bieżących zakupów, chyba, że taka umowa pociągnie za sobą rażące pokrzywdzenie osoby ubezwłasnowolnienie.

Z racji, iż w wielu przypadkach postępowanie jest skomplikowane, wymaga powoływania biegłych – ważne jest, aby uczestniczył w nim specjalizujący się w tym adwokat. Ubezwłasnowolnienie może zostać orzeczone na wniosek najbliższej rodziny, jak również prokuratora.

Lublin – kancelaria adwokacka Pielecki

W naszym zespole znajdują się prawnicy, posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu spraw o ubezwłasnowolnienie. W Kancelarii Pielecki mogą uzyskać Państwo poradę, czy i kiedy warto, lub wręcz należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jest to o tyle istotne, by zasięgnąć opinii specjalisty, gdyż nieuzasadnione złożenie wniosku może wiązać się z karą grzywny. Jeżeli jednak sąd orzeknie, że występują wszelkie przesłanki do ubezwłasnowolnienia – jest ono nieograniczone czasowo i dopiero po złożeniu wniosku o jego uchylenie zostaje zniesione lub zmienione.

Specjalizacje prawa rodzinnego

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Kobieta
Anna Karykowska-Cierniak
Aplikant adwokacki

Wszystkie specjalizacje