Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Szkolenia dla podmiotów medycznych

  /    /  Szkolenia dla podmiotów medycznych

Proponowana przez nas usługa obejmuje szeroki zakres czynności mających na celu zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej podmiotom medycznym, w tym m.in.:

 • zakładanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • pomoc przy tworzeniu, przekształceniu, likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • rejestrację praktyki indywidualnej, grupowej, rejestrację podmiotu leczniczego,
 • bieżącą obsługę podmiotów leczniczych (sprawy rejestrowe, prawo spółek, prawo pracy, prawo cywilne),
 • reprezentację prawną na etapie przesądowym oraz sądowym i w postępowaniach z tytułu tzw. błędów medycznych,
 • projektowanie dokumentacji medycznej,  zgodnie z prawnymi wymogami, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań klientów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, udostępniania i sposobu przechowywania oraz związaną z tym ochronę danych osobowych,
 • ocenę prawną umów, w tym kontraktów z osobami wykonującymi zawód medyczny,
 • pomoc prawną w relacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami,
 • sporządzanie opinii prawnych,

Co zapewniamy?

 • kompleksowe rozwiązanie
 • rzetelną i profesjonalną obsługę
 • korzystne warunki finansowe

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Portret osoby
Alicja Kubiak
Adwokat
Portret osoby
Marzena Myślińska
Radca prawny

Wszystkie specjalizacje