Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny – co warto wiedzieć?

  /  Aktualności   /  Uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny – co warto wiedzieć?

Uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny – co warto wiedzieć?

Rosnące natężenie ruchu, coraz większa liczba samochodów na drogach, ciągły pośpiech – to zaledwie kilka z przyczyn rosnącej liczby wypadków komunikacyjnych, do których dochodzi na terenie mniejszych i większych miast w całej Polsce. Jakie prawa przynależą ofiarom wypadków komunikacyjnych? Czy zaoferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowanie za wypadek komunikacyjny podlega negocjacji? Do kogo zwrócić się po pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń?

Uczestnik ruchu drogowego, który swoim zachowaniem powoduje szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia, chyba że zaistnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność. Dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub jego rodziny bardzo często oznacza to konieczność dochodzenia swoich roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił polisę OC. Wydawać by się mogło, że określenie wysokości odszkodowania oraz prawa do jego wypłaty nie powinno nastręczać żadnych trudności. Tymczasem praktyka pokazuje, że nawet w tak nieskomplikowanych sprawach, jak usunięcie szkody w pojeździe może dojść do rozdźwięku między zasadnym roszczeniem poszkodowanego a wysokością odszkodowania zaproponowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe czy warunków zapewnienia samochodu zastępczego. Nie mając pełnej świadomości przysługujących im praw wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych godzi się na warunki ubezpieczycieli zamiast dochodzić swoich roszczeń, w czym może pomóc Kancelaria Adwokacka. Co ważne Adwokat może również pomóc w sytuacji, w której ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej wymaga wnikliwego postępowania dowodowego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza to obowiązek określonego zachowania się w zakresie naprawienia powstałej szkody. W przypadku, w którym kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej budzi wątpliwości jako poszkodowani możemy mieć problem z uzyskaniem odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Może dojść nawet do sytuacji, w której będziemy zmuszeni udowodnić, iż do wypadku nie doszło z naszej winy. W takich przypadkach nieodzowna okazuje się pomoc Kancelarii Adwokackiej, zwłaszcza jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe, na którym spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania wykorzystuje sytuację do uniknięcia odpowiedzialności finansowej za usunięcie skutków zdarzenia.

Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej zyskuje dodatkowego znaczenia w sytuacji, w której obok szkody na pojeździe doszło do uszczerbku na zdrowiu. Wówczas postępowania są znacznie bardziej złożone, a poszkodowany jest zobowiązany do przedstawienia kosztów leczenia i rehabilitacji, których zwrot mu się prawnie należy. Jako iż, w przeszłości dochodziło do licznych nadużyć w tej materii, Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz ZUS są szczególnie ostrożne w przyznawaniu świadczeń odszkodowawczych, a także zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Dlatego jako poszkodowani musimy pamiętać o tym, że wszelkie wydatki związane z leczeniem i rekonwalescencją powinny być udokumentowane. Dodatkowo wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny nie może przekroczyć kosztów, jakie faktycznie ponieśliśmy, aby wrócić do zdrowia. W sytuacji wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu jako poszkodowani możemy otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Możliwe jest również zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń – Kancelaria Pielecki

Kancelaria Adwokacka Adwokata Wiktora Pieleckiego oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Naszym Klientom oferujemy usługi postępowania likwidacyjnego na etapie przedsądowym i sądowym. Osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych poszukujące pomocy w dochodzeniu roszczeń zachęcamy do kontaktu.

Zespół kierowany przez Adwokata Wiktora Pieleckiego zapewnia wsparcie Klientom indywidualnym na terenie całej Polski. Nasze zadaniem jest wyrównanie dysproporcji szans istniejących pomiędzy Państwem a zakładem ubezpieczeń lub wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.