Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Zakażenie Covid19 w szpitalu, a możliwość uzyskania odszkodowania

  /  Bez kategorii   /  Zakażenie Covid19 w szpitalu, a możliwość uzyskania odszkodowania
Osoba w masce

Zakażenie Covid19 w szpitalu, a możliwość uzyskania odszkodowania

Trwająca epidemia koronawirusa oraz choroby, którą wywołuje – COVID-19 sprawia, że pojawia się coraz więcej zapytań czy można uzyskać odszkodowanie za zarażenie koronawirusem w szpitalu. Ofiarami zakażeń padają nie tylko pacjenci, ale też personel medyczny – lekarze, pielęgniarki, ratownicy czy personel pomocniczy. Poniżej wyjaśniamy, czy i jak można uzyskać odszkodowanie za zakażenie koronawirusem.

Odszkodowanie dla personelu medycznego

Personel medyczny, który zaraził się koronawirusem COVID-19 w szpitalu, podczas wykonywania obowiązków służbowych, ma prawo uzyskać odszkodowanie. W tym wypadku z różnych źródeł obejmujących: polisę OC podmiotu leczniczego, ZUS oraz ewentualne prywatne polisy ubezpieczeniowe zarażonego.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) podmiotu prowadzącego podmiot leczniczy, w którym doszło do zarażenia. W tym wypadku poszkodowany jest zobowiązany do wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności cywilnej podmiotu np. szpitala. Musi on udowodnić, że do zakażenia doszło na terenie podmiotu i z winy prowadzącego placówkę medyczną. Ważne jest także wykazanie szkody po stronie osoby poszkodowanej.

Udowodnienie wspomnianych jest trudne, aczkolwiek zastosowanie może mieć tu tzw. domniemanie faktyczne. Oznacza ono, że jeśli poszkodowany przez dłuższy czas wykonywał swoje obowiązki w kontakcie z osobami chorymi, można przyjąć, że zaraził się właśnie w tych okolicznościach.

Warto dodać, że o odszkodowanie mogą się ubiegać zarówno pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jak i pracujący na tzw. kontrakcie. Co więcej, w sytuacji gdy zakażony pracownik medyczny umrze, osoby najbliższe, mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, ale też do zwrotu kosztów pogrzebu czy renty.

Jak wygląda sytuacja z odszkodowaniem dla pacjenta?

Pacjent, który zaraził się koronawirusem podczas pobytu w szpitalu, również ma prawo do uzyskania odszkodowania z kilku źródeł. Wsparcie finansowe może uzyskać oczywiście z OC podmiotu oraz prywatnych polis ubezpieczeniowych. 

Istnieje jednak zasadnicza różnica dochodzenia roszczeń. Może się to odbyć Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz tzw. drogą tradycyjną – z powództwa cywilnego.

W pierwszym przypadku, zakażenie koronawirusem może zostać uznane jako zdarzenie medyczne w sytuacji, gdy zostaną spełnione przesłanki materialne i formalne. Pierwsze obejmują:

  • wystąpienie skutku w postaci np. zakażenia, 
  • u pacjenta  – osoby pozostającej w relacji ze sprawcą,
  • w następstwie niezgodnego z aktualną wiedzą leczenia, diagnozowania czy też zastosowania niewłaściwego produktu leczniczego.

Przesłanką formalną jest natomiast wystąpienie wspomnianych okoliczności w szpitalu.

Dochodzenie odszkodowania drogą tradycyjną wymaga wykazania wszystkich przesłanek odpowiedzialności cywilnej podmiotu – szpitala. Poszkodowany musi udowodnić, że do zakażenia doszło na terenie podmiotu, że wina leży po stronie podmiotu prowadzącego placówkę, a szkoda wystąpiła po stronie poszkodowanego i całość jest normalnym związkiem przyczynowo skutkowym.

W praktyce oznacza to konieczność ustalenia zakładu ubezpieczeń, z którym szpital ma podpisaną umowę ubezpieczenia, a następnie zgłoszenie roszczenia. Dopiero w przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia, pacjent może wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym. Droga ta pozwala uzyskać tzw. pełne odszkodowanie, obejmujące zadośćuczynienie za krzywdę, naruszenie praw pacjenta i z tytułu kosztów leczenia. Może ono obejmować także odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków bądź dochodów z działalności gospodarczej.

Niestety – wszystkie sprawy o uzyskanie odszkodowań z tytułu zakażenia koronawirusem COVID-19 w szpitalu są trudne i bardzo skomplikowane. Szeroki wachlarz roszczeń sprawia, że w procesie ich dochodzenia warto skorzystać z pomocy specjalistów. Znajomość przepisów, ale też doświadczenie są nieocenione w obraniu właściwej drogi postępowania, a tym samym pozwalają uzyskać maksymalne odszkodowanie z różnych źródeł.