Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Marzena Myślińska

Radca prawny
  /    /  Marzena Myślińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr Marzena Myślińska – doktor nauk prawnych, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobyła uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych, w tym m.in.: w trakcie studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych prowadzonych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, studiów Podyplomowych „Prawa i wolności człowieka” prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie dla mediatorów ds. cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.

Portret osoby

Bio

2009 r. – studia Podyplomowe „Prawa i wolności człowieka” prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie

2011/2012 r. – studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych prowadzone przez KUL w Lublinie oraz Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie,

2015 r. – stopień doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

2016 r. – wyróżnienie w LII konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za rozprawę doktorską pt.: „Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna”.

2018 r.  – wydanie monografii prawniczej pt.: „Mediator w polskim porządku prawnym”, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Specjalizacje

  • Obsługa prawna przedsiębiorstw
  • Prawo pracy
  • mediacja jako sposób rozwiązywania sporów
  • prawo własności intelektualnej (w tym prawo autorskie)
  • prawo własności przemysłowej
  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne