Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Egzekucje

  /    /  Egzekucje

Reprezentujemy klientów podczas postępowania egzekucyjnego, do każdej sprawy podchodząc indywidualnie i priorytetowo. Naszymi klientami są zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Postępowanie egzekucyjne jest zbiorem różnego rodzaju czynności stron oraz organów egzekucyjnych, mającym na celu zaspokojenie wierzyciela.

Nasza kancelaria świadczy usługi regulowane w części III ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Kompleksowe usługi obejmują:

– przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz wezwań do próby ugodowej,

– opracowywanie porozumień związanych ze spłatą należności,

– zabezpieczanie roszczeń klientów przed wszczęciem albo podczas trwającego już postępowania sądowego,

– sporządzanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu,

– złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,

– przeprowadzenie postępowania o wyjawienie majątku dłużnika,

– nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzekucji komorniczej,

– weryfikację zasadności umorzenia postępowania przez komornika.

Działając w imieniu klienta, działamy w granicach obowiązującego prawa. Każda windykacja należności jest monitorowana i wspierana przez naszą kancelarię zwłaszcza w zakresie udzielania dodatkowych informacji dotyczących potencjalnych składników majątkowych z którym może być spłacony dług. Wyraźnie zwiększa to szanse na odzyskanie długu. Pełny zakres windykacji obejmuje również etap postępowania podziałowego. Wówczas następuje podział uzyskanej sumy z majątku dłużnika. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy majątek dłużnika nie pozwala na pokrycie wszystkich jego zobowiązań. Mając duże doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego, ułatwiamy klientom weryfikowanie wpłat od dłużników. Jeśli pojawi się taka konieczność, to przygotowujemy dla wierzyciela przedsądowe wezwanie do zapłaty lub podejmujemy się dochodzenia sądowego należności wraz z monitoringiem. Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane wsparciem prawnym z zakresu postępowania egzekucyjnego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Kobieta
Anna Karykowska
Aplikant adwokacki

Wszystkie specjalizacje