Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Prawo rodzinne

  /    /  Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest obszerną dziedziną prawa, która obejmuje wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem życia rodzinnego, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe. Reguluje nie tylko stosunki wewnątrz rodziny, ale również z osobami trzecimi. W naszym kraju zagadnienia związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jest swego rodzaju uzupełnieniem do Kodeksu Cywilnego. Również w przepisach Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej zawarto zapisy powiązane z kwestiami rodzinnymi.

Najczęściej przeprowadzane postępowania z zakresu prawa rodzinnego to sprawy rozwodowe oraz wynikające z nich sprawy dotyczące wspólnego majątku, opieki i kontaktów z dziećmi, czy też alimentów. Jednakże ten dział prawa jest znacznie szerszy i obejmuje także takie kwestie jak:

  • sprawy o separację;
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
  • sprawy o wydanie dziecka uprowadzonego za granicę;
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Lublin – adwokat od spraw rodzinnych

Specjalizacją kancelarii Pielecki jest prawo rodzinne. Adwokat jest tu najczęściej nieodzowny, ponieważ sprawy rodzinne bywają bardzo skomplikowane i często trwają długo. Prawnik, który doskonale zna odpowiednie przepisy, zdecydowanie przyspieszy każde postępowanie. Kancelaria Adwokacka Pielecki pomaga także w przedsądowych negocjacjach w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami, dzięki czemu można zdecydowanie skrócić postępowanie sądowe lub nawet go uniknąć.

Specjalizacje prawa rodzinnego

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Anna karykowska Cierniak
Anna Karykowska-Cierniak
Aplikant adwokacki

Wszystkie specjalizacje