Kancelaria Adwokacka

Adwokat Wiktor Pielecki

Adres Kancelarii: ul. 3 maja 7/7, 20-078 Lublin

Prawo karne

  /    /  Prawo karne
Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania wieloaspektowej pomocy prawnej jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełne wsparcie na wszystkich etapach prowadzonego w zakresie prawa karnego postępowania. Obsługę realizujemy względem osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu rzetelnej i skutecznej obrony.
Czynności adwokata, realizowane w ramach usług z obszaru prawa karnego, obejmują:
  • wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego – reprezentowanie Klienta przed organami ścigania;
  • wsparcie na etapie postępowania wykonawczego – występowanie w imieniu Klienta z wnioskiem o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary, czy też warunkowe przedterminowe zwolnienie;
  • wsparcie na etapie sądowym – we wszystkich rodzajach spraw.

Profesjonalny adwokat do spraw karnych

Różnorodność spraw, których prowadzenia podejmuje się Kancelaria dotyczy zarówno ich różnego stopnia zawiłości, jak i zakresu przedmiotowego. Kancelaria Adwokackazapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących:
  • błędów medycznych;
  • zdarzeń komunikacyjnych (wypadków i kolizji);
  • posiadania oraz handlu narkotykami;
  • odszkodowań oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
  • roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym.
Współpraca z zespołem naszej Kancelarii oznacza możliwość skorzystania z pełnej obsługi adwokata, który w roli obrońcy podejmie się reprezentowania Państwa interesów – także w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Usługi realizowane w tym zakresie dotyczą również występowania adwokata w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, czy też oskarżycieli prywatnych – na wszystkich etapach postępowania oraz na terenie całego kraju.
Oprócz powyższych, wyszczególnionych działań Kancelarii, prawnicy podejmują się także:
  • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
  • sporządzania analiz prawnych – w szczególności na rzecz przedsiębiorców (uzyskane na tej podstawie wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa).

Adwokat Wiktor Pielecki
Wiktor Pielecki
Adwokat
Anna karykowska Cierniak
Anna Karykowska-Cierniak
Aplikant adwokacki

Wszystkie specjalizacje